Välkommen till edvardeliasson

Din vardag på en hostel och lite mer

Produktdesign av plastkomponenter

När plastprodukter är tillverkade av polyeten så består de av kol och väte. På grund av detta har de bra användnings- och miljöegenskaper.

Materialegenskaperna och tillverkningsmetoderna utvecklas ständigt för att få en högre kvalitet och en bättre miljöpåverkan. Det positiva med plast är att man kan tillverka komplicerade komponenter i ett enda moment. Detta gör att tillverkningsprocessen blir snabb och enkel samt kräver mindre energi än andra metoder. Plasten vi använder idag består oftast av gas, olja eller kol. Plast är alltså uppbyggt av material som återfinns i naturen.

Tillverkningsprocessen

Vid tillverkning av plast så börjar processen med att råmaterial extraheras. Ämnena (oftast kol, gas eller olja) bildar en komplex mixtur med komponenter som måste processas. Efter detta följer raffineringsprocessen som förvandlar råolja till olika typer av petroleumprodukter som sedan bildar monomerer. Polymerer är det man använder för att tillverka plast, monomerer är en molekyl som utgör en av beståndsdelarna till polymerer. För att raffineringsprocessen ska ske värms råoljan upp i en smältugn. Materialet destilleras, alltså att råoljans beståndsdelar separeras och bildar mindre komponenter.

Vid plastbearbetning formas den plastråvara som skapats till en färdig produkt. Det finns tre förekommande metoder för detta; formsprutning, sprängsprutning och gjutning. Vid sprängsprutning passerar en lättflytande plastmassa genom en cylinder och tvingas ut genom ett munstycke som finns i slutet av cylindern. Efter detta kyls plasten ner och antar sin slutgiltiga form. Exempel på plastprodukter som tillverkas med denna metod är slangar och rör.

Formsprutning är lik sprängsprutning i processen. Det som skiljer dem är det sista steget, vid formsprutning förvaras plastmassan i en kylande form efter den kommit ur cylindern. Den kylande formen ger den färdiga plastmassan härdande egenskaper i samband med att den stelnar. Vid gjutning hälls plastmassan i gjutformar, varpå den stelnar och bildar sedan plast i den önskvärda formen.